Βόρεια Διανυσματικά Clipart και εικονογραφήσεις (97.287)