Βόρεια Διανυσματικά Clipart και εικονογραφήσεις (88 919)