Βόστρυχος Διανυσματικά Clipart και εικονογραφήσεις (186.070)