Δραμάτιο Διανυσματικά Clipart και εικονογραφήσεις (976 505)