Δραμάτιο Διανυσματικά Clipart και εικονογραφήσεις (1.052.617)