Εταιρεία Διανυσματικά Clipart και εικονογραφήσεις (708 668)