Κρότος Διανυσματικά Clipart και εικονογραφήσεις (190.509)