Τιμωρία σε μαθητές να γράφουν το ίδιο πολλές φορές φωτογραφίες και εικόνες (4 598 076)

city., δέντρο , εικόνα , απομακρυσμένος , χρήση , περιβάλλον...city., δέντρο , εικόνα , απομακρυσμένος , χρήση , περιβάλλον , πεδίο , εσείs , φιλικά , προϊόν , μοναχικός , περιβάλλοντος , φόντο , αυτό , ευθεία , τιμωρία σε μαθητές να γράφουν το ίδιο πολλές φορές , πράσινο , μπορώ , ορίζοντας , γρασίδι , ακαταλαβίστικος φωτογραφία απόθεμααπό το χρήστη Nmedia9/313