Ιαματική πηγή Φωτογραφίες και Προνομιακές εικόνες δωρεάν (625 788)