Σύμβολο Φωτογραφίες και Προνομιακές εικόνες δωρεάν (11 471 022)